Mental Rådgivning

För att utvecklas som idrottare eller i sin yrkesroll kan det vara bra att ta ett steg tillbaka och analysera vad man håller på med. Vad är det som driver dig framåt? Vilka mål vill du egentligen uppnå? Varför? Vad hindrar dig? Det här är bara ett exempel på hur en mental rådgivare kan hjälpa dig. Vad gäller motionsidrottaren rekommenderar jag att man försöker väva in de här aspekterna i den dagliga träningsplaneringen (se Totalträning), men för elitidrottare, lag, eller dig som vill utvecklas i din yrkesroll enskilt eller med din arbetsgrupp kan det vara lämpligt med ett separat program.

Arbetet inleds alltid med en kartläggning som inkluderar ett eller flera test. Därefter kommer vi överens om en plan framåt och genomför kontinuerlig uppföljning under en given period och/eller till dess du når det mål du satt upp.

Hör av dig för en förutsättningslös kontakt om du är intresserad av mitt stöd i det här avseendet.

Powered by WordPress. Designed by CodeOOf.