Totalträning

Vi har under några år haft en trend med växande intresse för träning och motionsidrott. Det tycker jag är underbart! I dagens mer och mer stillasittande samhälle mår vi alla bra av att aktivera oss fysiskt vid sidan av arbete och studier. Samtidigt ser vi hur fler och fler blir seriöst intresserade av att prestera ständigt bättre i ett sökande efter sin maximala potential. Men det gäller att få träningen att fungera utan att addera press i vardagen annars blir vi inte friskare, utan riskerar utbrändhet. Så å ena sidan har vi ett behov av att få en effektiv och smidig träning som fungerar i vardagen och å andra sidan vill vi utmana oss själva att prestera på så hög nivå som möjligt. Vilken som är din motivation och drivkraft bestämmer du såklart själv.

Min filosofi är att träning måste få ta tid. Då menar jag framförallt att man måste söka en kontinuitet i träningen över en längre tidsperiod om månader och helst år. Det går såklart att titta på kortsiktiga formtoppningar och program mot ett specifikt lopp etc, men det är först när man bedriver en kontinuerlig träning över längre tid som de verkligt stora effekterna infinner sig, både vad gäller allmän hälsa och prestation. Därför vill jag alltid jobba långsiktigt och med stort tålamod.

“Ditt viktigaste träningspass är aldrig det du ska göra idag, utan det du ska göra imorgon och dagen därefter och …” – om du tänker så kommer du minska risken för stress och skador, vilket i slutändan kommer ge dig ett mycket bättre resultat.

Vad menar jag med Totalträning? Med träning avser de allra flesta fysisk träning. Oavsett om man föredrar lågintensiv träning i form av långa promenader, joggingpass, cykling, eller om man kör tuffa gruppträningar på något gym, tokhårda spinningpass, eller kanske högintensiva löpintervaller, så fokuserar man på att träna den kroppsliga fysiken. Mental träning har många hört talas om, men de flesta verkar tro att det är något som är förbehållet elitidrottare och då kanske främst i form av uppladdning inför någon mästerskapstävling. Så ser inte jag på saken. Mental träning handlar om att på bästa sätt koppla ihop knopp & kropp, psyke & fysik, eller hjärna & muskler om du föredrar den beskrivningen. Varför är det viktigt? Jo, din kropp fungerar inte självständigt, utan allt du gör sker i samspel med ditt neurologiska system. I princip kan vi säga att hjärnan bestämmer. Du är inte en maskin. Du är en människa och hela du är med och bidrar i prestationen. Hela du är med och bidrar till din egen hälsa och välmående. Vi ska alltså inte bara träna hjärta, lungor och muskler. Vi ska träna hjärna och nervsystem också. Dessutom ska vi träna samspelet mellan dessa olika enheter. Det är först när vi har ett vältränat och fungerande system som människan kommer må bra och kunna prestera på topp.

Professionella elitidrottare kan ha tid och resurser att engagera en eller flera fystränare och en mental rådgivare vid sidan av. Dessutom har man ofta tillgång till fysioterapeuter och naprapater som kan rycka in vid behov. Men för det stora flertalet så är det en betydligt större utmaning att få livet att gå ihop. Vi har ett oftast ett heltidsarbeta att sköta och kanske även en familj som kräver tid och uppmärksamhet. Vi hamnar med det så kallade livspusslet där vi tvingas till ideliga kompromisser för att få vardagen att gå ihop. Tiden är ju egentligen det enda som sätter gränsen för vad vi hinner med att göra.

Så även om man kan arbeta med fysisk träning å ena sidan och mental träning å andra sidan, ser jag de stora vinsterna i att medvetet kombinera det hela i en och samma träningsplan så att vi väver in mentala träningspass och uppföljning som en naturlig del precis som som många dagligen antecknar antalet tränade minuter/timmar per pulszon i träningsdagboken. Istället bygger vi totalträning där vi redan från början tar hänsyn till helheten för ett optimalt resultat utifrån just dina ambitioner och förutsättningar. Det är i alla fall min grundfilosofi. Om vi lyckas eller inte beror till stor del på dig själv och din egen inställning. Min roll är att bidra med planering, utbildning, stöd, inspiration och uppföljning.

Tjänster

Coaching
Jag ser coaching som ett långsiktigt åtagande där vi ömsesidigt åtar oss att gemensamt arbete över en period på lite längre sikt. Här ingår kartläggning, årsplanering, månadsplanering och regelbunden uppföljning via mail, telefon och/eller personliga möten. Målsättningen är att samarbetet ska vara i minst 6 månader och gärna ännu längre, men jag tillämpar ingen bindningstid. Vi kan när som helst avbryta samarbetet och du så önskar och då behöver du endast betala för redan nedlagt arbete.

Läs mer om coachingen här.

Tester
Jag har ett välutrustat testlabb med möjlighet till test inom flera områden. Min grundsyn på testerna främst är intressanta som referenser för att jämföra utvecklingen från ett testtillfälle till nästa. Därutöver hjälper de dig att förstå mer om hur du presterar och att lära känna din kropp vid olika belastningsnivåer. Cykeltesterna genomförs på din egen cykel för att ge ett så rättvisande resultat som möjligt. Följande tester finns som standard i dagsläget:

  • Stegat löptest. Ett submaximalt test på löpband.
  • Stegat cykelttest.  Ett submaximalt test på stationär cykeltrainer.
  • Critical Power på cykel över given tid. Här handlar det om ett maximalt test där du ska producera maximal genomsnitteffekt på din cykel över den valda tidsperioden. Normalt kör vi det här testet över 12 minuter, men andra perioder går också att välja.
  • Laktattest. Ett stegat test där vi hittar din laktatkurva och identifierar dina trösklar i förhållande till hastighet/effekt, puls och upplevd ansträngning. Kan genomföras både på löpband och på cykel.
  • SimErgometer. Vi genomför analys av dina simtag (i första hand crawl). Vi tittar på helheten och jämför höger/vänster sida avseende sådant som taglängd, effekt&kraft-kurva genom armtagen, rytm och maximal genomsnittskraft+effekt över en given tidsperiod (se Critical Power ovan). Det går att studera resultaten i realtid, men enklast är oftast att i efterhand gemensamt studera resultaten på dator efter genomfört test. SimErgometern fungerar ungefär som en roddmaskin, men man ligger på en bänk och arbetar enbart med armarna. Bentagen är alltså exkluderade från analysen. Det här blir så klart en förenklad test såtillvida att vi reducerar betydelsen av sådant som att hålla en kroppslig balans i vattnet, koordination av andning osv. Men just därför ger det oss också en förbättrad möjlighet att verkligen fokusera på de enskilda kvaliteter som vi faktiskt kan studera. Typiskt kan vi här enkelt identifiera om du har tillräcklig styrka/förmåga för att faktiskt ta tidigt vertikalt grepp med hög armbåge, som de flesta simtränare tjatar om. Vid brister i det avseendet så stavas den primära lösningen landträning och inte fortsatta teknikövningar i poolen. Eller så förlikar vi oss med våra fysiska begränsningar och anpassar simträningen därefter.

Om du så önskar brukar vi även genomföra en kroppsanalys där du får veta sådant din fettprocent och basmetabolism, samt att vi kontrollerar ditt blodtryck och vilopuls före påbörjat test. Efter genomfört test får du en personlig rapport med ditt resultat, samt analys av detsamma.

Det finns även andra tester/analyser som vi kan göra om du så önskar. Exempelvis kan vi analysera ditt rundtramp och andra aspekter av din cykelteknik i samband med cykeltest. Vi kan även studera din sittposition på cykeln och genomföra + utvärdera förändringar av sittpositionen.

Kontakta mig om du är intresserad av att genomföra ett eller flera av de tester jag erbjuder. Min ambition är att tester ska vara tillgängliga för alla till rimliga priser. Utöver de rena testerna strävar jag efter att i mån av tid och intresse erbjuda ett mervärde i form av uppföljande diskussion kring träningsplanering och skadeprevention, utan extra påslag på priset.

Prislista: Informagi Totaltränings tester.

 

Powered by WordPress. Designed by CodeOOf.