Coaching

Jag ser coaching som ett långsiktigt åtagande där vi ömsesidigt åtar oss att gemensamt arbete över en period på lite längre sikt. Här ingår kartläggning, årsplanering, månadsplanering och regelbunden uppföljning via mail, telefon och/eller personliga möten. Målsättningen är att samarbetet ska vara i minst 6 månader och gärna ännu längre, men jag tillämpar ingen bindningstid. Vi kan när som helst avbryta samarbetet och du så önskar och då behöver du endast betala för redan nedlagt arbete.

Arbetet inleds alltid med en konsultation där vi träffas och går igenom din bakgrund, dina mål och din livssituation. Vi brukar även genomföra en del inledande tester och screening för att identifiera aktuell status och eventuella svaga områden. Först därefter bestämmer vi om vi vill gå vidare med ett samarbete och hur det i så fall ska se ut. Vanligen lägger vi gemensamt upp en årsplanering som därefter utgör grund för en nedbrytning av planen i flera träningsblock. Jag arbetar med visionen “den läraktiga atleten”. Det innebär att jag ger dig input och förslag på hur du ska lägga upp din träning, men du ansvarar själv för att skriva den faktiska planen. Du får fortlöpande återkoppling på såväl planen som på den faktiskt genomförda träning. På det här viset säkerställer vi att du verkligen förstår vilken träning som skall genomföras, samt framförallt att planen anpassas på ett realistiskt vis till din faktiska livssituation. Att det sedan ändå inte alltid blir som planerat, det är en annan historia. Träningsplanen är levande materia och föremål för fortlöpande uppdatering och återkoppling.

Utöver den inledande konsultationen och fortlöpande coaching via mail, chat, telefon etc,, ser jag helst att vi lägger in några testtillfällen vid lämpliga tider under året. Det är viktigt att kunna ses med jämna mellanrum för att mer konkret kunna stämma utvecklingen och ge en bättre bas för vidare planering. Gemensamma träningstillfällen läggs också in i mån av möjlighet och vid behov. Dessa tester och träningstillfällen debiteras separat enligt överenskommelse, där det kan hända att vi låter dem ingå i grundtaxan.

Kontakta mig för prisinformation om du är intresserad av att höra mer och för bokning av en inledande konsultation.

Powered by WordPress. Designed by CodeOOf.