System för Värdepappershandel

Jag har arbetat med utveckling, integration och leverans av system för positionshantering, analys och handel med värdepapper sedan 1991. Efter alla år i branschen besitter jag en både bred och djup kunskap vad gäller systemstöd för värdepappershandel, där den kanske främsta styrkan ligger i förståelse för dataflöden och integration av olika berörda system. På integrationssidan har jag arbetat med de flesta instrumenttyper såsom Aktier och relaterade derivat, olika former av ränteinstrument, kreditderivat och FX. Merparten av tiden har det dock handlat om börshandlade instrument som då typiskt aktier och aktiederivat. Jag även arbetat med elektroniska marknadsplatser/matchningsplattformar för OTC-instrument (främst IRD och CDS), där mycket pekar i en riktning av ökad standardisering motsvarande det som redan sedan länge finns på aktiesidan.

Informagi AB är medlem i Fix Protocol Ltd (FPL) och jag följer aktivt arbetet att förbättra FIX som standardprotokoll för kommunikation både pre- och post-trade.

Se även min profil på LinkedIn för vidare information om mina erfarenheter inom det här området.

Kontakta mig för uppdaterad CV, referenser eller för att diskutera ett konkret uppdrag.

Powered by WordPress. Designed by CodeOOf.