Om oss

Efter att ha arbetat 18 år för Sungard Front Arena (tidigare Front Capital Systems) i skiftande roller (från programutvecklare, utvecklingsprojektledare, leveransprojektledare, säljare/account manager till linjechef och product manager), bestämde jag mig för att det var dags att gå vidare utanför den sfären.

Jag startade Informagi AB för att kunna arbeta närmare kunden inom mitt etablerade område med systemstöd för handel med & positionshantering av värdepapper. I samband med detta insåg jag potentialen att även kunna arbeta med en ny sida som har varit ett stort intresse för mig under hela mitt liv: Hälsa och Idrott. Nu erbjuder jag alltså tjänster för professionella aktörer på finansmarknaderna vad gäller stort och smått kring process- och systemstöd.

Se även min profil på LinkedIn för vidare information om mina erfarenheter inom det här området. Kontakta mig för uppdaterad CV, referenser eller för att diskutera ett konkret uppdrag.

Dessutom erbjuder jag tjänster vad gäller träning med betoning på uthållighet (främst inom triathlon, löpning och cykel) där jag i första hand vänder mig till seriösa privatpersoner (motionär som elit – alla är lika välkomna) med coaching, träningsplanering och olika former av tester.

Jag har även studerat vidare inom området prestationspsykologi och arbetar nu med att väva in mental rådgivning som en del av mitt ordinarie träningserbjudande.

Företag är givetvis också välkomna som kunder på idrottssidan. Där kan jag bidra med exempelvis föreläsningar och att praktiskt organisera och leda träningsgrupper mot ett gemensamt mål, såsom deltagande i Stockholm Triathlon. På rådgivningssidan kommer jag även kunna erbjuda ledarskapsutveckling understödd att vetenskapligt utvecklade testverktyg för kartläggning och uppföljning, motsvarande de metoder som jag sedan tidigare tillämpar för mental utveckling inom idrotten.

Jag är sedan 2001 aktiv tävlingstriathlet, där vi tävlar i åldersgrupper. Det innebär att en stor del av min tid går åt till egen träning, vilket också innebär att jag hela tiden själv testar och utvärderar de metoder jag arbetar med. Det gäller såväl den fysiska som den mentala sidan. Faktum är att dessa båda hänger väldigt tätt ihop. Min bestämda åsikt och erfarenhet är att bästa slutresultat kan uppnås först om man inser och erkänner denna koppling och ser till att medvetet träna helheten och inte bara en enskild kvalitet.

Vill du veta mer om min idrottsbakgrund kan du läsa här.

Powered by WordPress. Designed by CodeOOf.